Selahaddin Creative

Reklam

reklam
Sektörü

Reklam

Bir ürünün ya da hizmetin herhangi bir zorlama olmadan insanlar tarafından alınması için onların ikna edilmesi işlemlerinin bütünü olarak tanımlanan bu sektör, genellikle bu süreçte;

Televizyon, broşür, tabela, pankart, sergi, fuar, sosyal medya.

Gibi araçlar kullanılmaktadır. Nedense kolay ve rahat bir iş gibi görülen reklam ve tanıtım çalışmaları, aslında oldukça zor ve güç bir çalışmadır. Özellikle internet üzerinden yapılan yenilikler ve faaliyetler ile reklam çalışmalarının en etkili alanı dijital dünya haline gelmiştir.

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy