Matbuu Baskı

MATBUU BASKI

Matbaacılık, metin ve görüntülerin genellikle kâğıt gibi yüzeyler üzerine basılarak çoğaltılma işidir.

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy